zamówienie na:

na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z podziałem na 3 zadania

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DZOB.281.15.2020
wartość: do 214 tys. euro
termin składania ofert: 26 października 2020  09:00
wynik postępowania: wybór Wykonawcy na zad 2 unieważnienie zad 1 i 3