Biuletyn Informacji Publicznej obsługują:

  1. Remigiusz Różański - redaktor naczelny BIP
    e-mail: bip@mops.wroclaw.pl
    tel. 71 78 22 316
  2. Bartosz Figaniak- administrator BIP
    e-mail: bartosz.figaniak@mops.wroclaw.pl
    tel. 71 78 22 337