W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Data publikacji strony internetowej: 2022-02-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-12.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

  • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
  • nie wszystkie dokumenty PDF są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, brak znaczników sekcji nawigacyjnych czy tytułów itp.).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Bartosz Figaniak. Kontakt: dostepnosc@mops.wroclaw.pl, tel. 71 78 22 337. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu odpowiada Bartosz Figaniak, dostepnosc@mops.wroclaw.pl, tel.71 78 22 337.

Informacje na temat procedury

Koordynator ds. dostępności: Grzegorz Polkowski
e-mail: grzegorz.polkowski@mops.wroclaw.pl
telefon: 71 78 22 375

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Budynek znajduje się od strony ulicy Strzegomskiej. Ilość kondygnacji 5. Ciągi piesze prowadzące do wejść są w dobrym stanie.

W odległości nieprzekraczającej 300 metrów znajduje się komunikacja publiczna – autobus, tramwaj. Usytuowanie budynku umożliwia bezproblemowe dotarcie wszystkim osobom, również osobom ze szczególnymi potrzebami.

Obok wejścia B do budynku zostały zlokalizowane trzy miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe zostały oznaczone znakami poziomymi (koperta) oraz znakiem pionowym.

Budynek posiada dwa wejścia: A i B. Do obu wejść prowadzą schody, przy których zamontowane są poręcze. Nad wejściami A i B umieszczone są głośniki systemu Totupoint naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia A

nie jest dostosowane dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Trzeba pokonać 8 schodów, 5 przed wejściem i 3 za.  Wejście jest zamknięte.

Wejście B

przy wejściu zlokalizowana jest pochylnia umożliwiająca dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Schody wejściowe są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością wzroku, są skontrastowane, z nieśliską powierzchnią, ze wskaźnikami fakturowymi (pasy i wypustki). Wejście do budynku prowadzi przez przeszklony wiatrołap (drzwi szklane oznaczone kontrastowo) – konieczność otwarcia dwóch kolejnych skrzydeł ciężkich drzwi oraz niewielka przestrzeń manewrowa.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe usytuowane przy wejściu A i wejściu B. Biegi schodów oraz spoczniki mają odpowiednią szerokość i długość. Schody wyposażone są w poręcze oraz taśmę antypoślizgową.

Dźwig osobowy znajduje się przy wejściu B i umożliwia dostanie się na każdą kondygnację budynku. Przycisk przywołania umiejscowiony został na odpowiedniej wysokości, która pozwala na samodzielne korzystanie z windy przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.  Nad windą umieszczony jest głośnik systemu Totupoint naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Sam dźwig jednak nie został wyposażony w komunikaty głosowe. Panel sterowania nie posiada dodatkowego oznakowania dla osób niewidomych i niedowidzących.

Ciągi komunikacyjne nie mają utrudnień w postaci progów. Szklane drzwi znajdujące się w korytarzach są oznaczone kontrastowymi paskami. Szerokość korytarzy jest zgodna z warunkami technicznymi.

Część budynku przeznaczona jest do obsługi Klientów. Za wejściem głównym po lewej stronie znajduję się Informacja. Po prawej stronie znajduję się makieta tyflograficzna  pomagająca zorientować się w nieznanej przestrzeni osobom niewidomym i słabowidzącym, informacje dostarczane są dźwiękowo oraz poprzez dotyk za pośrednictwem form przestrzennych i opisów brajlowskich. Dalej po prawej stronie znajduje się  biletomat obsługujący wszystkie Biura Obsługi Klienta oraz Kasy. Biletomat jest na odpowiedniej wysokości, posiada duży i wyraźny wyświetlacz. System kolejkowy informuję o aktualnie obsługiwanym numerze klienta zarówno głosowo, jak i wizualnie.  Dodatkowym wyposażeniem ułatwiającym obsługę Interesantów jest zamontowany domofon, służący do połączenia z wybranym Działem. Domofon zamontowany jest na dostosowanej wysokości. Urządzenie nie posiada rozwiązań przeznaczonych dla osób z dysfunkcją słuchu i wzroku

Hol

posiada obszerną poczekalnię z miejscami siedzącymi. Duża przestrzeń pozwala na swobodne przemieszczanie się.

Kasy

zostały czytelnie oznaczone. Okienka kasowe usytuowane są zbyt wysoko, co może utrudniać swobodne korzystanie z nich przez osoby poruszające się na wózkach lub niskiego wzrostu. Kasy zostały wyposażone w  pętle indukcyjne ułatwiające obsługę osób z aparatami słuchowymi.  

Dział Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - sala 25

znajduje się na parterze po prawej stronie, posiada znacznik systemu Totupoint naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Dwuskrzydłowe drzwi umożliwiają bezproblemowy wjazd osób poruszających się na wózkach nawet elektrycznych typu skuter. Stanowiska obsługi klienta są oznaczone czytelnymi cyframi, a także posiadają dostosowane biurka z dostawką zapewniające dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami. Dział ten dysponuję pętlą indukcyjną ułatwiającą obsługę osób z aparatami słuchowymi. Dodatkowo na wyposażeniu Działu znajduje się przenośnia lupa elektroniczna  z możliwością odczytu zeskanowanego tekstu.

Stanowiska obsługi klienta - sala 22

znajduje się na parterze po lewej stronie za kasami. Do sali prowadzą szerokie drzwi ze wspomaganym systemem otwierania. Wejście jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach i jest skontrastowane. Stanowiska obsługi klienta są usytuowane na środku sali. Biurka nie posiadają dostawek ułatwiających obsługę osób poruszających się na wózkach.

Toalety

Budynek posiada dwie dostosowane toalety o odpowiedniej przestrzeni manewrowej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jedna z nich znajduje się na parterze, a druga na czwartym piętrze, obie są odpowiednio oznaczone.

Drzwi są odpowiedniej szerokości, wejście nie ma progu. Przy otwieraniu i zamykaniu jest zachowany niski poziom wysiłku fizycznego. Włącznik światła umieszczony został na wysokości umożliwiającej korzystanie z niej osobom z niepełnosprawnościami. Przestrzeń transferowa znajduję się z jednej strony miski ustępowej i ma odpowiednie wymiary. Toalety zostały wyposażone w uchylne, stabilne poręcze po obu stronach miejsca odstawczego. Miski ustępowe znajdują się na odpowiedniej wysokości. Deski sedesowe są zamontowane stabilnie. Umywalki są dostępne dla osób poruszających się na wózkach (odpowiednia przestrzeń pod umywalką). Umywalki zostały wyposażone w uchylne, stabilne poręcze po obu stronach miejsca odstawczego. Lustra, wyposażone w uchwyty, zamontowane jest na zalecanej wysokości. Toalety posiadają przyciski alarmu przyzywowego (wyposażone dodatkowo w linkę – przydatną w przypadku upadku osoby korzystającej z toalety na podłogę).

Inne informacje

Budynek posiada 2 drogi ewakuacyjne, które są dobrze oznakowane. Dodatkowym wyposażeniem jest wózek ewakuacyjny schodowy, który zapewnia bezpieczeństwo osobom z niepełnosprawnością ruchową.

W obrębie wejścia B znajduje się tablica informacyjna. Główne funkcje budynku zostały dodatkowo oznaczone znacznikami TOTUPOINT, które udźwiękawiają i opisują przestrzeń obu wejść do budynku, windy, Działu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością, dostosowanej toalety,  Działu Pomocy Instytucjonalnej, Sekretariatu oraz Działu Pieczy Zastępczej. Nie zastosowano całościowego planu budynku.

Dodatkowe informacje

Na parterze w holu obok kas znajduje się kącik dla karmiących matek.

Budynek posiada 2 drogi ewakuacyjne, które są dobrze oznakowane. Dodatkowym wyposażeniem są wózki ewakuacyjne schodowe, które zapewniają bezpieczeństwo osobą z niepełnosprawnością ruchową.

W obrębie wejścia B znajduje się tablica informacyjna. Główne funkcje budynku zostały dodatkowo oznaczone znacznikami TOTUPOINT, które udźwiękawiają i opisują przestrzeń obu wejść do budynku, windy, Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, dostosowanej toalety,  Działu Pomocy Instytucjonalnej, Sekretariatu oraz Działu Pieczy Zastępczej. Nie zastosowano całościowego planu budynku.

https://mops.wroclaw.pl/kontakt/deklaracja-dostepnosci

Powiadom znajomego