W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Strzegomska 6
53-611 Wrocław

tel. (+48) 71 78-22-300 do 303,
fax (+48) 71 78-22-405

e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
serwis www: mops.wroclaw.pl

NIP: 896-10-04-718
REGON: 930000260

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 183 artykuły

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania zadań publicznych dotyczących rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Od dnia 1 października 2015 roku współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych lub współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Gminy Wrocław, zajmuje się Dział Wsparcia Osób z...

Dostęp do informacji publicznej niezamieszczonej w BIP

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w serwisie internetowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod adresem www.mops.wroclaw.pl  oraz w BIP, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są każdemu, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego.  Informacja publiczna, która...

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.  Zasady...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, jako jednostka budżetowa Gminy Wrocław udostępnia dane z prowadzonych przez siebie rejestrów, ewidencji, zbiorów oraz archiwum zakładowego na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach prawa.

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy, realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których działalność koordynowana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej...

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Korespondencję można przesłać do MOPS za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym na ePUAP jest warunkiem koniecznym aby korespondencja ta została  potraktowana jako podstawa do przeprowadzenia postępowania administracyjnego. Adres skrytki...

Ogólne zasady korzystania z pomocy społecznej

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I. Zasiłek stały Zasiłek stały, o którym mowa w art. 37 ustawy – przysługuje: Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. od kwoty 776 zł do 1 stycznia...

Dane podstawowe

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Strzegomska 6 53-611 Wrocław tel. (071) 78-22-300-303, fax (071) 78-22-405 e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl NIP: 896-10-04-718 REGON: 930000260